Stacks Image 643
Badania w tym papieru wspiera teorię, że skrobię i cukry, na obydwu powierzchniach tkaniny spowodowało zmianę zabarwienia bielizny.