Stacks Image 627
Ślady krwi nie są powierzchowne, ale są spowodowane przez resztki krwi.Krew moczone przez tkaninę i pojawia się na obu stronach.