Stacks Image 667
Cytat ten wskazuje, że Mandylion uznano za malowanie w 3. i 4. wieku.