Stacks Image 571
Możesz zobaczyć krew z koroną cierniową, pchnięcia włócznią i gwoździ ukrzyżowania, jak opisano w Ewangelii. Ślady krwi są czerwone, obraz ciała jest wykonana z różnych odcieniach żółci, a pościel jest białawy.