Stacks Image 607
To jest komputer odtworzenie obrazu twarzy.Zakłada się, że komputer obrazów określono jako odległość pomiędzy korpusem a równoległą do niej płaszczyzną.