Stacks Image 563
Święty Całun, jak to nazywa, jest uważany za samo płótno pochówku, o których mowa w Ewangeliach.