Stacks Image 671
Ten cytat popycha możliwą datę Mandylion do 2 wieku.