Stacks Image 699
Konflikt o autentyczności Całunu to inny przykład konfliktu pomiędzy pewnym naukowcem i niektórych ludzi religijnych o nauce i religii. Moim zdaniem, ten konflikt jest spowodowane brakiem zrozumienia problemu umysł-ciało.Bardzo inteligentny autor powyższej wypowiedzi jest martwe pole, bo tylko chwyta dwa rozwiązania: materializm i dualizm. Nie ma dowodów na poparcie tych rozwiązań. Konflikt, niepokój, hamowanie i uprzedzenia uniemożliwić autorem chwytając rozwiązania poparte dowodami i oceniony za zgodność z oryginałem przez racjonalnych ludzi: To tajemnica. Jednym ze sposobów wyrażenia tego jest powiedzieć: Ludzie są zawarte duchy.