Stacks Image 587
Kościół katolicki udziela odpustów dla katolików, którzy mówią tę modlitwę przed obrazem Całunu.