Stacks Image 619
Znaki na plecach odpowiadają tym, które byłyby wykonane przez Romana flagrum bata.