Stacks Image 579
Znak jest powód, aby wierzyć, że Bóg przekazał Siebie ludzkości.Odkrycie w 1960 roku, który rozpoczął się wszechświat istnieje 14 miliardów lat jest również znak, ponieważ Biblia mówi Bóg stworzył wszechświat z niczego.