Stacks Image 655
Edessy był niepodległym królestwem od 163 przed naszą erą do 242 AD, i był pierwszym królestwem do konwersji na chrześcijaństwo. Muzułmanie podbili Edessy w 639 rne W 944 AD, po długich negocjacjach z Bizancjum, Mandylion zostało przeniesione do Konstantynopola. Ten obraz jest z 11 wieku i pokazuje Święty Całun poświęca się cesarza Bizancjum.