Stacks Image 591
To jest 14 lub 15 wieku medalion sprzedawane pielgrzymów, którzy odwiedzili Całunu w Lirey, Francji. To pokazuje, herby Geoffrey de Charny i jego żona Jeanne De Vergy, pierwszych właścicieli relikwii. Nie wiadomo, jak to kilka skromnego majątku uzyskane w posiadanie.