Stacks Image 615
Znaki od biczowania pokazują, że dwie osoby, po obu stronach ofiary, były przeprowadzania tortur.