Stacks Image 611
Wysoka pozycja krew płynie na rękę i dwa kąty, które płynęły krwi są przykładami anatomiczną dokładnością Całunu. Dwa kąty mogą być wynikiem ofiary zmieniającym swoją pozycję w dążeniu do oddechu lub usunięciu gwoździa z ręki.